Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev til Forbrugerstyrelsen

2. December 2003

Forbrugerrådet er blevet opmærksomme på et par produkter, som er rettet mod forbrugernes seksualliv. Det drejer sig om en "nydelsesgel" (Xite) og et "love serum" (N-joy), som ifølge producentens hjemmeside skal medføre "endnu større nydelse" og "endnu bedre sex". Produkterne skal påføres kønsorganerne.

Forbrugerrådet har henvendt sig til Miljøstyrelsen og til Lægemiddelstyrelsen med henblik på at få afklaret, hvilken lovgivning denne type af produkter er omfattet af. Begge styrelser afviser imidlertid, at produkterne kan henhøre under henholdsvis kosmetikbekendtgørelsen eller lægemiddellovgivningen. I givet fald kan produktet kun være omfattet af mere generel lovgivning, som produktsikkerhedsloven og kemikalieloven.

Det ene produkt (N-joy) indeholder Benzalkonium chloride, som er et konserveringsmiddel. Den højeste, tilladte koncentration er ifølge kosmetikbekendtgørelsen 0,1%. Ifølge samme bekendtgørelse skal et produkt, som indeholder dette konserveringsmiddel, mærkes med "undgå kontakt med øjnene". Produktet N-joy er imidlertid ikke mærket, formodentlig fordi det ikke falder ind under denne bekendtgørelse.

Det andet produkt (Xite) indeholder Phenoxyethanol, ligeledes et konserveringsmiddel. Det er et stof, der fremgår af EU´s liste over farlige stoffer, og ifølge Miljøstyrelsens hjemmeside bør produkter, som indeholder dette, mærkes som sundhedsskadelig og lokalirriterende.

Produkterne anprises i høje vendinger på hjemmesiden www.densundelinie.dk, hvor produkterne også kan købes. I betragtning af de aktive stoffer i produkterne er markedsføringen efter Forbrugerrådets opfattelse ikke udtryk for god skik. Det fremgår, at produkterne kan "fremme lysten og nydelsen" samt "I løbet af kort tid vil man kunne mærke velværet og lysten brede sig", efter at produktet er påført. Hvis forbrugeren læser hjemmesiden meget indgående, fremgår det dog også i en enkelt sætning: "men da Xite er en pleasure-gel og ikke en potensgel forudsættes det, at lysten er der".

Det skal endvidere anføres, at der er tale om temmelig kostbare produkter. Love serum 10 ml koster kr. 199. Xite koster kr. 199 for 20 ml - denne vil ifølge hjemmesiden stige til kr. 399.

Der er således tale om en type af produkter, som tilsyneladende er omfattet af en mere generel lovgivning. Det betyder, at der er indholdsstoffer i, som under anden lovgivning ville kræve mærkning. Der kan tilsyneladende heller ikke kræves dokumentation for virkning, således som det ville være tilfældet hvis produktet faldt ind under lægemiddellovgivningen. Produkterne markedsføres på en måde, som efter Forbrugerrådets opfattelse er vildledende for forbrugerne.

Forbrugerrådet vil derfor gerne have styrelsens svar på følgende spørgsmål:

1. Er det korrekt, at denne type af produkter kun er omfattet af den generelle lovgivning?

2. Er det efter Forbrugerstyrelsens opfattelse acceptabelt, at denne type produkter kan indeholde de nævnte konserveringsmidler uden at være mærkede?

3. Er det en markedsføring, som styrelsen finder acceptabel over for forbrugerne?