Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev til klimaministeren om grøn omstilling

3. Juni 2020

Til klimaminister Dan Jørgensen

Tak for dit ønske om at få Forbrugerrådet Tænks input til, hvordan Danmark kan sikre grøn omstilling både nationalt og internationalt, og dermed bud på, hvordan forbrugerne kan bidrage til den grønne omstilling og 70 % reduktionsmålet i 2030. Vi vil meget gerne tage del i dette vigtige arbejde.

Forbrugerrådet Tænk har som et strategisk mål, at vores forbrug skal være i balance både hvad angår miljø og klima, men også sundhed og privatøkonomi. Forbrug skal ikke belaste den enkelte eller samfundet unødigt, og det skal være nemt at træffe et bæredygtigt valg. Det kræver både individuelle adfærdsændringer og strukturelle forandringer. Begge dele er noget, som vi ved, forbrugerne i stigende grad er klar til.

Vi vedlægger et notat med vores synspunkter på den grønne genopretning efter covid-19-pandemien med en række mere konkrete løsningsforslag inden for forskellige sektorer.

Helt overordnet bør den grønne omstilling baseres på følgende grundlæggende principper, hvis forbrugerne skal kunne bidrage:

 • Det bæredygtige valg gøres til det mest attraktive valg (tilgængelighed, pris, troværdig mærkning, højere minimums krav).
 • Strukturelle ændringer gør det let at forbruge bæredygtigt (afgifter, byplanlægning, lovgivning osv.).
 • Bindende regler og krav til erhvervslivet frem for frivillige aftaler.
 • At ansvaret for en grøn omstilling ikke overlades til forbrugerefterspørgsel.
 • At kommunikation om grønne produkter følger Forbrugerombudsmandens vejledning om miljømarkedsføring, og at denne vejledning håndhæves. Både på nationalt og europæisk plan.
 • Prisstrukturer, der støtter ”forureneren betaler”-princippet. Det betyder, at de grønne varer bør gøres billigere sammenlignet med de ”sorte” varer.
 • At gode certificeringsordninger fremmes. Der er behov for få, men gode mærker.
 • At produkter designes sunde, uden uønsket kemi, med bedre holdbarhed, så de kan repareres og er energieffektive. Den forventede holdbarhed bør oplyses til forbrugeren i købet (via levetidsmærke).
 • At bundniveauet af alle miljøbelastende produkter udfases (jf. ecodesign).
 • At genbrug og genanvendelse gøres mulig, nemt og fremmes.
 • At produktion lever op til FNs principper for miljø- og menneskerettigheder.
 • At spild/destruktion fra overfyldte varelagre og overproduktion stoppes (fx non-food, tøj og mad).
 • At den sunde konkurrence og disse principper bevares. Forfordeling kan føre til, at virksomheder sover i timen, og at de derfor ikke er så effektive.
 • Forbrugerkampagner og visse former for nudging benyttes med særlig omtanke.
 • At sikre god, dokumenteret og effektiv information, oplysning og undervisning til forbrugere, så de får handlekraft og værktøjer til et ansvarligt og bæredygtigt forbrug.

 

Vi håber, at du og dine ministerkolleger vil tage vores input med i det videre arbejde med den vigtige grønne og bæredygtige omstilling og have i tankerne, hvordan det bæredygtige valg kan blive det mest attraktive og tilgængelige for både danske og europæiske forbrugere.

Vi vil meget gerne bidrage til at føre forslagene ud i virkeligheden. Her kan vi specielt pege på de forslag, der handler om forbrugerrettet oplysning, herunder mærkningsordninger og indsats mod vildledende anprisninger (greenwash), samt muligheden af at etablere et sekretariat til at styrke og koordinere indsatsen mod tøjspild.

Vi står naturligvis til rådighed for uddybning af ovenstående samt den mere detaljerede gennemgang af notatet.

Bemærk, at der er sendt kopi af dette brev til: Erhvervsminister Simon Kollerup, fødevareminister Mogens Jensen, miljøminister Lea Wermelin, transportminister Benny Engelbrecht.