Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev til miljøministeren om anprisningen ”Sensitiv”

10. Marts 2020

Til miljøminister Lea Wermelin

Vedr. Kemikalieinspektionens manglende håndhævelse af anprisningen ”Sensitiv” på personlige plejeprodukter med indhold af allergifremkaldende stoffer

Den 21. januar 2020 afsluttede Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion en sag (J.nr. 2020-3202), hvor Forbrugerrådet Tænk Kemi havde anmeldt en række kosmetiske produkter for vildledende markedsføring. Tilbagemeldingen fra Kemikalieinspektion var en U-vending i forhold til hidtidig praksis: Kemikalieinspektionen mener nemlig ikke længere, at de kan håndhæve vildledende markedsføring, når plejeprodukter anprises som ”sensitiv”, ”til sensitiv hud” eller tilsvarende, selvom produkterne indeholder stoffer, hvor der er en øget risiko for allergi.

Vi vil med dette brev understrege, at vi finder det yderst kritisabelt, at Kemikalieinspektion ikke længere vil slå ned på denne form for vildledende markedsføring, som medfører en øget sundhedsrisiko blandt forbrugerne, og som Kemikalieinspektionen tidligere har anerkendt og håndhævet.

Det er vores klare overbevisning, at kendte allergener ikke hører hjemme i produkter, der markedsføres som ”sensitiv”. Undersøgelser fra Miljøstyrelsen, Forbrugerrådet Tænk og COOP viser, at forbrugerne bliver vildledt af anprisningen. Vi mener derfor, at Kemikalieinspektionens manglende håndhævelse er urimelig og udtryk for en utilstrækkelig forbrugerbeskyttelse.

Dette vedrører ikke kun de forbrugere, der er så uheldige allerede at have parfumeallergi. Det drejer også om behovet for at beskytte de forbrugere, som ønsker at blive mindst muligt udsatte for allergifremkaldende stoffer for på den måde at nedsætte deres risiko for at udvikle allergi.

Vi mener, at den konkrete vurdering fra Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion er i strid med Kemikalieinspektionens indskærpelse(r) fra januar 2017, med den vejledning Miljøstyrelsen fortsat stiller til rådighed på deres hjemmeside, samt Regeringens allergistrategi fra 2018.

På den baggrund vil vi på opfordre dig til at bede Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion om at genoptage sagen med henblik på at sikre tilstrækkelig forbrugerbeskyttelse i Danmark. I den forbindelse vil vi samtidig opfordre til, at Kemikalieinspektionen sikrer, at deres praksis er i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens praksis for vildledende markedsføring.

Med venlig hilsen

Forbrugerrådet Tænk

Astma-Allergi Danmark

Brancheforeningen for Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri

Coop