Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev til miljøministeren om tøjspild

28. Januar 2020

Til miljøminister Lea Wermelin

Endnu en gang tak for din gode medvirken til at søsætte Tjek Kemien forleden. Den kom ganske godt fra start, og det kan vi vist alle være tilfredse med.

Vi har tidligere omtalt en af de store miljø- og klimasyndere, nemlig tøjspild, for dig - en ny mærkesag for Forbrugerrådet Tænk. Til din orientering vil vi under næste uges Copenhagen Fashion Week lancere et ønske om at få gang i initiativer for at løse udfordringen med tøjspild.

I EU har den nye kommission lagt op til et fokus på især tekstil og byggeri i handlingsplanen for cirkulær økonomi. Men vi kan ikke overlade indsatsen til Bruxelles, og vi finder, at det er nødvendigt, at der bliver lavet en dansk national handlingsplan for at mindske tøjspild. Vi kan her bygge videre på erfaringerne med at bekæmpe plastik- og madspild. 

Vi forestiller os, at en dansk handlingsplan for tøjspild skal kortlægge problemet og udpege indsatser, der kan minimere tøjspildet i alle led af produktionskæden, som modehuse, erhvervsliv og kommuner kan arbejde efter. Og i planen skal der indgå en indsats for at give information til forbrugerne om, hvordan vores tøj kan leve længere.

Lad os få alle relevante parter – Miljø-, Klima- og Erhvervsministeriet, miljøorganisationer og ikke mindst tøjindustrien, kommunerne og Forbrugerrådet Tænk – til at gå sammen om at formulere en fælles retning, initiativer og mål, som modehuse og erhvervsliv kan arbejde efter.

Vores aktiviteter i forbindelse med modeugen vil i øvrigt kun være en forsmag på det fokus, som vi fremover kommer til at sætte på sagen tøjspild. Medio maj lancerer Forbrugerrådet Tænk, og nogle af vores samarbejdspartnere og medlemsorganisationer, en større forbrugerpolitisk kampagne ”Tøjet længe leve” om tøjspild.

Vi vedlægger her et debatindlæg til din orientering og håber, at forslaget vil have din interesse og opbakning.

Kopi af brevet er sendt til erhvervsminister Simon Kollerup og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.