Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev til Ministeren for Forbruger- og Familieanliggender

Godt hvis branchen opretter et privat godkendt ankenævn
14. December 2004

Godkendt ankenævn for IT- og elektronikområdet

Den netop udkomne Forbrugerredegørelse 2004 indeholder et selvstændigt kapitel om IT-markedet. Forbrugerrådet glæder sig over, at Forbrugerstyrelsen vælger at fremhæve netop dette marked, idet der i halen af de senere års betydelige vækst i omsætningen i pc'ere og anden elektronik samtidig er fulgt en bølge af problemer. Ifølge Forbrugerredegørelsen afspejles dette dels i Forbrugerklagenævnets sagsmængder, men også af det forhold, at hver 10. forbruger klager i butikken over deres pc'er, og at hver tredje afgørelse i Forbrugerklagenævnet ikke efterleves af den erhvervsdrivende.

I regeringens katalog over initiativer på dette område fremhæves således også, at regeringen vil arbejde for, at branchen opretter et privat godkendt ankenævn for IT- og elektronik.

Dette initiativ er dermed helt i tråd med ankenævnsreformen, der netop fokuserer på branchernes eget ansvar med hensyn til håndtering af klager. Forbrugerrådets store erfaring fra mange års ankenævnsarbejde viser da også, at når en branche forpligtes af deres eget godkendte ankenævn, sker der en generel opprioritering af fokus på de forbrugerretlige problemer i branchen, samt at de erhvervsdrivende som hovedregel følger nævnsafgørelserne. Dette er senest illustreret ved etableringen af Teleankenævnet.

Med dette brev vil vi således udtrykke vores fulde opbakning til oprettelsen af et godkendt ankenævn på området for IT- og elektronik, og vil samtidig opfordre dig til snarligt at indkalde til et møde med Forbrugerrådet og de relevante parter fra erhvervssiden med henblik på drøftelse af heraf.