Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev til sundhedsministeren om et EU-system for medicinsk teknologivurdering

30. Oktober 2019

Til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke

Forordningsforslaget om medicinsk teknologivurdering (KOM(2018) 51 endelig) bliver for tiden drøftet i Rådet. 

Forbrugerrådet Tænk støtter, at der oprettes en permanent struktur for samarbejdet om medicinsk teknologivurdering (MTV – på engelsk HTA) på EU-niveau. Vi opfordrer den danske regering til at arbejde for, at der snarest muligt opnås enighed om forordningsforslaget i Rådet. 

I dag må såvel forbrugere som de offentlige sundhedsbudgetter alt for ofte betale overpriser for nye lægemidler, der ikke nødvendigvis er bedre end eksisterende, billigere alternativer. Dermed bliver der færre penge til nye, reelt nyskabende lægemidler og behandlinger. Et permanent MTV-system i EU kan være et effektivt redskab til at sikre, at nye lægemidler og anden sundhedsteknologi giver merværdi for patienter og forbrugere. Et gennemtænkt MTV-system i EU vil kunne hjælpe Danmark med at træffe uafhængige beslutninger om nye behandlingsformer, prisfastsættelse og tilskud til medicin. 

EU har investeret betydelige ressourcer i at fremme samarbejdet om MTV, men resultaterne af den nuværende projektbaserede model har været begrænsede. Løsningen af dette problem afventer nu medlemslandenes beslutning. Forbrugerrådet Tænk opfordrer den danske regering til at gå i spidsen for en hurtig aftale mellem medlemslandene om en kommende MTV-forordning. Samarbejde på EU-niveau vil kunne bidrage til større bæredygtighed i det offentlige sundhedsvæsen og bedre adgang for forbrugerne til innovative behandlinger. 

I vedhæftede anbefalinger fra den europæiske forbrugerorganisation BEUC kan du læse mere om, hvordan man vil kunne opnå et EU-samarbejde, der fungerer for forbrugerne: ”Making sure consumers access treatments that work at a fair price. BEUC’s demands for an EU Regulation on Health Technology Assessment”.