Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev til Tandlægeforeningen om gebyrer ved tandlægebesøg

13. Januar 2021

Til Tandlægeforeningen

Gennem hele coronakrisen har Forbrugerådet Tænk og Danske Seniorer modtaget flere henvendelser om gebyrer. Det gælder også på tandlægeområdet. Vi er blevet opmærksom på, at flere tandlæger opkræver såkaldte coronagebyrer, også ved de 53 mest almindelige tandlægebehandlinger, som er omfattet af den gældende bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge.

Sundhedsministeren slog ellers i et svar til Folketinget sidste sommer fast, at en sådan praksis er i strid med bekendtgørelsen. Vi har noteret os, at Tandlægeforeningen i medierne har givet udtryk for uenighed med denne udmelding, men uenighed med myndighederne er dog ikke grund nok til at handle i strid med reglerne.

Vi skal derfor opfordre jer til hurtigst muligt at komme med en klar udmelding om sagen til jeres medlemmer og sikre, at reglerne indskærpes for tandlægerne, så de straks ophører med opkræve ulovlige gebyrer og sørger for at få ulovligt opkrævede gebyrer tilbagebetalt til forbrugerne.

Vi har d.d. samtidig skrevet til sundheds- og ældreministeren og bedt ham indskærpe reglerne overfor landets tandlæger.