Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Digitalisering af radio- og tv-signaler

Behov for mere information til forbrugerne
12. December 2001

Til Forbrugerstyrelsen

Vedr: Forbrugerrådets holdning til digitalisering af radio- og tv-signaler

Forbrugerrådet er blevet opfordret til at redegøre for rådets synspunkter på forbrugernes situation i forbindelse med de igangværende og kommende ændringer vedr. digitalisering af radio- og tv-signaler.

Det er Forbrugerrådets opfattelse, at den udvikling, der er ved at ske i forbindelse med nye muligheder på radio- og tv-området, har stor betydning for forbrugernes fremtidige valg ved indkøb af nyt fjernsyn og radioudstyr. Det drejer sig om valg af eksempelvis set-topboks til modtagelse af digitale signaler.

Forbrugerrådets synspunkt er, at det er vigtigt, at forbrugerne bliver informeret om, hvilke muligheder de får, afhængigt af hvilket udstyr de vælger af købe. Dvs. at der bør være stor åbenhed og let tilgængelig information om, hvilket udstyr der giver hvilke muligheder, samt forskelle i pris. Forbrugerne bør således have adgang til en uvildig og neutral oversigt over, hvilket udstyr, der giver mulighed for at se hvilke kanaler, samt hvilken opkobling, der kræves.

Dertil kommer, at specielt de nationale tv-kanaler, eksempelvis DR og TV2, bør have en særlig forpligtigelse til at informere grundigt og hurtigst muligt om valg af sendemåde, dvs. planer for digitalisering og eventuelle planer for andet sendeformat (16:9), således at forbrugerne har mulighed for at vælge det udstyr, der kræves, for at kunne se de nationale kanaler.

Derudover bør det klart fremgå af varens beskrivelse, på lige fod med prismærkningen, hvorvidt der er tale om et 4:3 eller et 16:9 formats apparat. Ligeledes skal forbrugerne oplyses om, at hvis man ønsker at købe et apparat med det formål at se DVD, bør forbrugeren overveje at investere i et 16:9 formats apparat for at få det fulde udbytte.