Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Bemærkninger til lov om ændring af lov om jernbane

5. Januar 2009

Til Trafikstyrelsen

Med henvisning til Trafikstyrelsens høringsbrev af 3. december 2008, jeres j.nr. T113-000025, skal Forbrugerrådet hermed afgive sine bemærkninger:

Forbrugerrådet har sammen med brancheorganisationerne for den kollektive trafik i Danmark oprettet et privat ankenævn, som forventes endeligt godkendt i løbet af januar 2009 af Økonomi- og Erhvervsministeren i henhold til lov om forbrugerklager. Forbrugerrådet finder det derfor mest hensigtsmæssigt, at klager vedrørende passagerrettigheder henlægges under det ny ankenævn og ikke under Jernbaneklagenævnet, som foreslået i lovændringen.

Forbrugerrådet har ikke forholdt sig til høringens øvrige indhold.