Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Forbud mod hårfarvestoffer

60 stoffer forbydes, men der er stadig plads til stramninger
2. Juni 2003

Forbrugerrådets bemærkninger til ændring af kosmetikbekendtgørelsen.

Vi mener, at det er et skridt i den rigtige retning at varsle forbud mod 60 hårvestoffer, som nu er oplistet på bilag 3, del 2. Af hensyn til beskyttelsen af forbrugerne så vi gerne, at der kunne være forbud eller begrænsninger af stofferne på plads allerede inden 30. september 2004. Vi ønsker det også præciseret, at såfremt der ikke foreligger færdige videnskabelige vurderinger d. 30.9.04, så vil forbudet alligevel træde i kraft. Ligeledes af hensyn til beskyttelsen af forbrugeren mener vi, at der bør indføres obligatorisk mærkning af produkter med de midlertidigt tilladte stoffer, der siger: "indeholder midlertidigt tilladte stoffer" eller lignende oplysning til forbrugeren.

Forbrugerrådet mener, at det er positivt at titaniumdioxid nu godkendes som UV-filter.

På baggrund af den videnskabelige komités holdning til konserveringsmidlet methyldibromo glutaronitrile (SCCNFP/0585/02,final) vil vi desuden opfordre til, at stoffet, med denne ændring af bekendtgørelsen, begrænses i bilag 5 således, at det forbydes til anvendelse i stay-on produkter. Vi mener samtidig, at det skal overvejes, om stoffet bør anvendes til rinse-off produkter. Af hensyn til beskyttelsen af forbrugeren mener vi ikke, at det kan retfærdiggøres at vente længere.