Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Forslag om Kortnummer 116 116 til en fælleseuropæisk kortstoptjeneste, Forbrugerrådets bemærkninger til IT- og Telestyrelsen

Til IT- og Telestyrelsen
3. April 2009

IT- og Telestyrelsen har med brev af 12. marts 2009 anmodet om Forbrugerrådets bemærkninger til forslaget om at afsætte kortnummer 116 116 til en fælleseuropæisk kortstoptjeneste.

Forbrugerrådet finder at en sådan tjeneste vil kunne forbedre forbrugernes mulighed for at beskytte sig selv ved tab af kort.

Forbrugerrådet kan støtte anvendelsen af kortnummeret til en sådan tjeneste, såfremt tjenesten er opbygget og fungerer således, at forbrugerne er effektivt beskyttet mod chikane og misbrug.