Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Forslag til ændring af lov om fødevarer

Hjemmel til offentliggørelse af oplysninger om kosttilskud.
4. Marts 2009

Til Fødevarestyrelsen

7kontor@fvst.dk

Forslag til ændring af lov om fødevarer (hjemmel til offentliggørelse af oplysninger om kosttilskud)

Fødevarestyrelsen har den 27. februar 2009 (j.nr. 2009-20-23-02665/ANFL) sendt forslag til lov om ændring af lov om fødevarer (hjemmel til offentliggørelse af oplysninger om kosttilskud) i høring.

Fødevareministeriet foreslår, at der oprettes en internetportal for at styrke oplysningsindsatsen vedrørende kosttilskud. Internetportalen skal indeholde forbrugerrettet information om kosttilskud.

Forbrugerrådet anerkender, at der er et stort behov for en samlet og forbedret information om kosttilskud og naturlægemidler. Den foreslåede internetportal, der skal indeholde en liste over anmeldte kosttilskud, er set fra et forbrugersynspunkt dog snarere vildledning end vejledning og er som sådan en dårlig ide. Forbrugerrådet foreslår i stedet for, at der laves en samlet portal med forbrugerrettet information om kosttilskud og naturlægemidler, inklusive en vurdering af det ernæringsmæssige behov og angivelse af bivirkninger.

Helt overordnet mener vi, at det er kosttilskudsbranchens egen opgave at udgive et produktkatalog, hvis de ønsker et sådant. En liste over anmeldte kosttilskud i andet regi end branchen selv vil hurtigt kunne vildlede forbrugerne til at tro, at der er tale om godkendte produkter. Dette er ikke tilfældet. En gennemgang af kontrolrapporter viser, at anmeldte kosttilskud kan indeholde ingredienser, som ikke har den nødvendige novel food-godkendelse. Ligeledes kan det ses, at der er en række problemer med ulovlige anprisninger. Det vil være uheldigt at lade Fødevarestyrelsen medvirke til en sådan blåstempling af kosttilskud.

Løbende må fødevaremyndighederne trække kosttilskud fra markedet, da de viser sig at have alvorlige bivirkninger. Disse kosttilskud skal som konsekvens af nærværende forslag optræde på portalen, indtil de er bevist skadelige og er trukket tilbage.

Det har været fremført, at en sådan liste vil dæmme op for salg af ulovlige, udenlandske kosttilskud via internettet. Det er der næppe belæg for. Dette problem løses alene via bedre kontrol - i landet, ved grænserne og i cyberspace.

Det er efter vores mening ikke en rimelig forventning, at den gennemsnitlige forbruger kender forskel på et anmeldt og et godkendt kosttilskud.

Forslag til god information om kosttilskud og naturlægemidler

Forbrugerrådet har her i starten af 2009 gennemført en undersøgelse af danskernes forhold til og viden om kosttilskud og naturlægemidler (”helseprodukter”). Resultatet er klart: Til trods for, at produkterne indtages i tre ud af fire husstande, mangler forbrugerne saglig information. Mindre end en femtedel af de adspurgte kender til den afgørende forskel på kosttilskud og naturlægemidler (nemlig at naturlægemidler på baggrund af dokumentation er godkendt til behandling af lettere sygdomme, hvilket ikke er tilfældet for kosttilskud).

Ligeledes efterspørger forbrugerne information om produkternes mulige bivirkninger og interaktion med andre produkter/medicin. Dermed har forbrugerne svært ved at træffe et oplyst valg, når de handler. De risikerer at blive snydt, fordi de tror, at det produkt, de køber, er af ernæringsmæssig relevans eller kan behandle lettere sygdom. Og i værste fald kan produktet have en skadelig effekt i kombination med medicin, uden at forbrugerne har fået viden om det. Det står dermed klart, at en database over anmeldte kosttilskud ikke løser forbrugernes informationsunderskud.

Forbrugerrådet mener, at vejen frem er at give forbrugerne det, de efterspørger: En informationsportal, der kombinerer saglig information om kosttilskud og naturlægemidler. Vi er opmærksomme på, at der her er tale om to typer af produkter, som hører under hver sin myndighed - henholdsvis Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen. Muligvis derfor findes der på nuværende tidspunkt ingen samlet informationsportal om helseprodukter.

  • Lægemiddelstyrelsen har en kortfattet beskrivelse af naturlægemidler på deres hjemmeside:

    http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/1024/visLSArtikel.asp?artikelID=830 (Dødt link)

  • Interaktioner med lægemiddel kan søges på:

    http://www.interaktionsdatabasen.dk

  • Fødevarestyrelsen har en beskrivelse af kosttilskud på deres hjemmeside: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Kosttilskud/Sider/Kosttilskud.aspx

    Denne side er yderst uoverskuelig og fremstår primært som en juridisk opdatering for virksomheder, som sælger kosttilskud.

  • Fødevarestyrelsens portal www.altomkost.dk indeholder et afsnit om kosttilskud, men teksten er meget kortfattet og beskriver primært vitamin- og mineraltilskud.

Det er Forbrugerrådets opfattelse, at den offentligt tilgængelige information om helseprodukter er uklar og utilstrækkelig, og vi vil derfor opfodre Fødevaremyndighederne til i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen at lancere en portal, som én gang for alle kombinerer viden og kræfter til gavn for forbrugerne. Det vil sige:

a. Information om forskellen på kosttilskud og naturlægemidler

b. En database over indholdsstoffer/aktive stoffer og de anprisninger,

produkterne har fået godkendelse til (anprisningsforordningen for kosttilskud

og indikation for naturlægemiddel)

c. En vurdering af det ernæringsmæssige behov for stofferne

d. Angivelse af bivirkninger (naturlægemidler) og interaktion med medicin (i stil med www.interaktionsdatabasen.dk)

e. Gode råd om køb af helseprodukter på internettet

f. En opdateret liste med advarsler om ulovlige/skadelige produkter (fx slanke-piller indeholdende ephedrin)