Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høring over bekendtgørelse om foderstoffer til anvendelse i økologisk akvakulturbrug

Til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Plantedirektoratet
9. Oktober 2009

Forbrugerrådet har modtaget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris brev af 25.september 2009 J.nr.: PD 09-0116-000002 og har følgende kommentarer:

Forbrugerrådet er som udgangspunkt skeptisk og foruroliget ved ændringer i lovgivningen, som udhuler økologiens troværdighed og dermed forringer forbrugernes mulighed for at etablere tillid til økologibegrebet. Vi mener, at al unødig tilsætning, både i primær- og sekundærproduktionen af økologiske fødevarer, bør undgås og forebygges gennem lovgivningen. Man bør til stadighed sætte enkelhed og fuld transparens højt i produktionen af økologiske fødevarer.

I relation til ovenstående høring ønsker vi derfor en tydelig og videnskabelig funderet begrundelse for de fysiologiske behov, som laks og ørred måtte have for tildeling af stoffet astaxanthin i foderet.

Er der tale om et decideret fysiologisk behov for tildeling af astaxanthin i fiskenes foder, mener vi, at tildelingen aldrig bør overstige dette behov.

Det skal sikres, at den astaxanthin som evt. måtte tildeles foderet er udvundet af økologiske materialer.

Jf. pointering af vigtigheden af transparens i den økologiske fødevareproduktion skal det sikres, at tildelingen af farvestof til fiskefoder i økologisk akvakulturbrug fremgår af det endelige produkts mærkning.