Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høring over udkast til bekendtgørelse om den samlede danske nummerplan (15. juli 2009)

Til IT- og Telestyrelsen
3. September 2009

I det fremsendte udkast til nummervejledning fremgår, at kunder hos et teleselskab, der rammes af konkurs vil kunne miste deres telefonnummer. Da et telefonnummer ofte kan have stor værdi for den enkelte forbruger, vil en sådan situation være urimeligt belastende for forbrugeren.

Det fremgår endvidere, at hvis kunden har porteret sit nummer til et andet selskab og det oprindelige selskab går konkurs, vil hun miste sit nummer, medmindre der er en udbyder, som vil overtage de pågældende nummerserier.

Det er en for forbrugerne absolut uantagelig situation, at de kan stå for at miste deres numre, såfremt der ikke er en udbyder, der er interesseret i at overtage den pågældende nummerserie.

Forbrugerrådet skal opfordre til, at IT- og Telestyrelsen får hjemmel til at sikre, at ingen forbrugere oplever, at deres nummer lukkes fordi det selskab de benytter eller for længst har forladt, går konkurs. Det kunne ske ved at ITST får hjemmel til, efter nærmere kriterier, at pålægge enten det selskab der overtager konkursboet eller har den største andel kunder i nummerserien, at overtage nummerserien.