Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

HØRING: Rammenotat om opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden

Til Klima- og Energiministeriet
19. Oktober 2009

Forbrugerrådets kommentar:

Forbrugerrådet finder, at det i forbindelse med forhandlingen af forordningen bør være et dansk standpunkt, at der skal sigtes efter, at der ikke sker en fordyrelse for de enkelte husholdninger som følge af forordningen. Hvis der bliver tale om prisstigninger for husholdningerne, bør dette ske på en gennemsigtig måde, hvor de fordyrende elementer fremgår klart for forbrugeren.