Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar: Auktion over 2,5 GHz-frekvenser

Til IT- og Telestyrelsen
10. September 2009

I det foreliggende udkast til regler omkring frekvensauktionen, overlades det til køberne frit at disponere over deres frekvensportioner i 20 år. Køberne vil kunne udnytte dem til at udbygge radio-net i en teknologi de selv vælger, eller de kan videresælge deres frekvensportioner til andre, der er villige til at betale for dem. Der stilles intetsteds krav til køberne om faktisk at udnytte deres frekvensportioner. Konkurrencen forventes at sørge for at de bliver udnyttet. Hvis en køber derimod finder det i sin interesse ikke at udnytte en given frekvensportion, f.eks. for at forhindre andre i at udnytte den, kan dette ikke forhindres, medmindre der er tale om strategisk forhindring af en konkurrent eller i forbindelse med en betydende markeds position.

Forbrugerrådet finder det således stærkt betænkeligt, at der med det foreliggende udkast til auktionsgrundlag ikke gives IT- og Telestyrelsen mulighed for at gribe ind mod det misbrug af begrænsede samfundsressourcer, som manglende fremtidig udnyttelse af frekvensportionerne udgør. IT- og Telestyrelsen bør i vilkårene for auktionen gives hjemmel til at gribe ind overfor manglende udnyttelse af en købt frekvensportion.