Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer

Til Finanstilsynet
4. Marts 2009

Forbrugerrådet har modtaget forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer i høring med anmodning om bemærkninger.

Forbrugerrådet har set lovforslaget igennem, og har ingen bemærkninger.