Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar: Forslag til lovændring af sundhedsloven (Frit valg til diagnostiske undersøgelser, voldgiftsnævn og udvidet aktindsigt)

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
25. September 2009

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har med brev af 10. september 2009 anmodet om Forbrugerrådets bemærkninger til udkast til forslag til lovændring af sundhedsloven.

Forbrugerne har længe ønsket øget aktindsigt i elektroniske patientjournaler

Forbrugerrådet støtter dette forslag, da det er vigtigt for retssikkerheden, at forbrugerne ikke bliver begrænset i deres rettigheder omkring aktindsigt, fordi der udvikles ny teknologi såsom elektroniske patientjournaler.

Dog mener vi, at det bør være muligt at se tilbage i journalen, hvilket kan være afgørende for, at forbrugerne forstår de informationer, journalen indeholder. Vi er opmærksomme på de tekniske udfordringer, der kan være i forhold til at kunne vise ældre data, men vi håber, at der kan findes en løsning.

Mange forbrugere ønsker at tilgå deres journal elektronisk. Dette vil for mange forbrugere betyde en let adgang til deres egne helbredsoplysninger. Vi mener, at det vil forbedre patientsikkerheden betydeligt, når alle får adgang til deres oplysninger. Dette vil betyde, at alle i princippet kan følge eget forløb mv. på et informeret grundlag.

Rettigheden til selv at tilgå sin journal bør være generel for alle borgere. Det bør ikke lades op til den enkelte region eller det enkelte sygehus at vurdere, om det kan lade sige gøre. Vi har naturligvis forståelse for, at de elektroniske journaler skal udbygges, og at ikke alle regioner kan være klar til forbrugeradgang den 1. januar 2010.

Frit valg til diagnostiske undersøgelser et skridt i den rigtige retning

Forbrugerrådet hilser forslaget om undersøgelsesgaranti i forhold til diagnostik meget velkommen, da mange medicinske patienter venter på diagnostiske undersøgelser. Ofte er behandlingen for medicinske patienter netop de diagnostiske undersøgelser. De har længe været forhindret i at gøre brug af det nuværende frie valg ved behandling, fordi deres symptomer ikke har rettet sig mod en kirurgisk behandling. Forbrugerrådet mener udviklingen af denne ordning bør følges tæt, da en måned i mange situationer kan være alt for lang tid at vente på meget simple diagnostiske undersøgelser.

Vi er tilfredse med, at de samme informationskrav, som gælder ved det frie valg ved behandling, også skal gælde ved diagnostiske undersøgelser, men vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at mange forbrugere stadig har meget svært ved at have begreb om deres rettigheder i forhold til frit valg. Og vi opfordrer til, at man får fremstillet bedre og lettere tilgængeligt materiale til brug for forbrugerne.

Problemerne med befordringsgodtgørelse er fortsat ikke løst for patienter, som vælger at gøre brug af deres rettigheder omkring frit valg. Dette er med til at skabe stor ulighed i den faktiske mulighed for at gøre brug af frit valg på sundhedsområdet.

På nuværende tidspunkt har vi ingen kommentarer til de andre dele af lovforslaget.