Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar: Komitesager - Blomsten - 6 rammenotater for 7 produktgrupper

Til Miljøministeriet:
11. Marts 2009

Forbrugerrådet har følgende kommentarer til Komitesager - Blomsten - 6 rammenotater for 7 produktgrupper:

Vi femsender hermed vores søsterorganisation BEUCs holdning til de 6 rammenotater. Forbrugerrådet støtter BEUCs holdning.

Blomsten bør ikke tillade

• Halogenerede flammehæmmere

• Biocider

• PVC i fodtøj