Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar: ny bekendtgørelse om tilskud til uddeling af frugt, grøntsager og bananer til børn på undervisningsinstitutioner

Til FødevareErhverv
23. September 2009

Fødevareministeriet har sendt bekendtgørelse til gennemførelse af Rådets forordning RFO 13/2009 og KFO 288/2009 vedr. skolefrugt i høring. Forbrugerrådet har følgende kommentarer til udkastet til bekendtgørelsen.

Forbrugerrådet mener, at det er meget positivt, at EU har valgt at støtte skolefrugtordninger for at give skolebørn bedre adgang til frugt og grøntsager, og dermed styrke forebyggelsen af fedme og følgesygdomme som kræft, sukkersyge og hjertesygdomme.

Forbrugerrådet mener også som udgangspunkt, at det er positivt, at Danmark har besluttet at tilmelde sig ordningen for 2009/10 med henblik på at flere danske skolebørn kan få glæde af skolefrugtordninger. Imidlertid mener vi, at ordningen, som den er præsenteret i bekendtgørelsen, kun i begrænset omfang vil fremme indtaget af frugt hos danske skolebørn. Vi mener, at ordningen primært vil komme de ressourcestærke børn, som i forvejen får nok frugt og grønt, til gode, idet ordningen i bedste fald kun vil gøre eksisterende skolefrugtordninger billigere. Dermed har ordningen en social slagside, hvilket er imod intentionen i EU-forordningen.

Forbrugerrådet stiller spørgsmålstegn ved, om forslaget vil resultere i flere gratis skolefrugtordninger, hvor kommunerne finansierer restbeløbet, idet budgetterne for 2010 allerede er lagt ved ansøgningstidspunktet.

Erfaringerne fra skolefrugtordninger og forsøgsordninger i Norge og i Danmark viser helt klart, at det ikke er tilstrækkeligt, at der alene eksisterer en mulighed for individuelt at tilmelde sig en skolefrugtordning i stil med mælkeordningerne. I disse tilfælde vil tilslutningen være lav og vil primært være fra ressourcestærke familier.

Erfaringerne viser, at hvis ordningerne skal have bare en rimelig tilslutning - fx i nærheden af de 28%, man har opnået i Norge efter årelang, massiv markedsføring og 30% pristilskud - er det helt afgørende:

• at ordningerne er klassebaserede, så også de ressourcesvage elever har mulighed for at være med

• at ordningerne bakkes op som en integreret del af skoledagen/frikvartererne, så der eksempelvis er nok tid til at spise frugten

• at ordningerne er gratis eller som minimum har en gratis introduktions-periode på flere måneder.

Den foreslåede ordninger lever ikke op til nogen af disse kriterier, og Forbrugerrådet kan derfor ikke støtte ordningen.

Forbrugerrådet arbejder for, at der skal være gratis skolefrugt til alle børn senest i 2012 som led i forebyggelsen af fedme og velfærdssygdomme og opfordrer til, at Fødevareministeriet forbedrer den foreslåede ordning væsentligt, så den i højere grad lever op til intentionen i EU-forordningen.