Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om AB-forbruger

Til Erhvervs- og Byggestyrelsen
21. September 2009

Erhvervs- og Byggestyrelsen har den 15. september sendt udkast til AB-forbruger i høring.

Forbrugerrådet mener, at den afgørende forudsætning for disse bestemmelsers effektivitet er, at de indføres som lovgivning. Vi vil derfor stærkt opfordre ministeren til at tage ved lære af de seneste års erfaringer på dette område og sikre forbrugerne ufravigelige rettigheder, når de indgår en aftale med en håndværker.

Vores argumenter herfor er yderligere beskrevet i brev til økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen af 19. august 2009 samt i tidligere korrespondance med Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Forbrugerrådets kommentarer til den indholdsmæssige del af udkastet vedlægges.