Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om administration af promille- og produktionsafgiftsfonde

31. Oktober 2022

Til Landbrugsstyrelsen

Udkast til bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet

Forbrugerrådet Tænk har modtaget ovenstående udkast til bekendtgørelse i høring. Vi har følgende bemærkning:

Der fremgår af forslaget til ny § 3, stk. 4, at ministeren i ekstraordinære tilfælde kan give tilladelse til, at fondene kan anvende fondsmidler til administrative opgaver. Det er vi helt enige i. Vi skal dog for god ordens skyld bemærke, at vi gerne så denne adgang udvidet, således, at fondsmidlerne mere generelt ville kunne anvendes til administrative opgaver efter ministerens godkendelse, hvis fondsbestyrelserne skulle beslutte sig for at løsrive administrationen fra Landbrugets organisationer og etablere et eller flere selvstændige fondssekretariater.

Forbrugerrådet Tænk har flere gange gjort opmærksom på det ønskelige i at fondenes administration blev løsrevet fra landbrugets organisationer. Med de nuværende formuleringer i bekendtgørelsen er dette ikke muligt i dag. 

Vi har ikke andre bemærkninger.