Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om aftaler om finansielle tjenesteydelser indgået ved fjernsalg

30. Maj 2022

Til Justitsministeriet og Erhvervsministeriet

Høringssvar vedrørende Kommissionens direktiv om ændring af direktiv 2011/83/EU for så vidt angår aftaler om finansielle tjenesteydelser indgået ved fjernsalg