Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse

20. December 2021

Til Vejdirektoratet

Forbrugerrådet Tænk har læst forslag til lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse, men har ikke forholdt sig til, hvorvidt der er behov for etablering af forbindelsen.

Vi har imidlertid med glæde noteret os, at togtrafikken forventes opretholdt i en eventuel anlægsperiode.

Vi noterer os ligeledes med glæde, at projektet forberedes til, at der kan etableres busbaner langs Hobrovej på et senere tidspunkt, men skal I den forbindelse bemærke, at vi gerne havde set etableringen gennemført som del af projektet i lyset af den kollektive transports potentiale til at kunne reducere både klimabelastning og trængsel. Det vil i øvrigt med stor sandsynlighed være billigere at anlægge busbanerne som en integreret del af projektet.