Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om anmeldelse af tariffer mm. for levering af fjernvarme

9. Juni 2022

Til Forsyningstilsynet

Udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft m.v. 

Forbrugerrådet Tænk har gennemgået høringsmaterialet og har ingen bemærkninger.