Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om anvendelse i kosmetiske produkter af visse stoffer

7. April 2022

Til Miljøministeriet

Hermed følger Forbrugerrådet Tænks høringssvar til Kommissionens forslag om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 for så vidt angår anvendelse i kosmetiske produkter af visse stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske.

Forbrugerrådet Tænk støtter den danske indstilling, og vi lægger også særligt vægt på, at der IKKE må ske en undtagelse af methylsalicylat. Som det fremgår af rammenotatet, så afspejler vurderingen fra VKF ikke, at stoffet nedbrydes til salicylsyre i kroppen. Forbrugerrådet Tænk kan ikke støtte at stoffer, der er CMR stoffer og mistænkt for at være hormonforstyrrende tillades i forbrugerprodukter. Vurderingen fra VKF tager heller ikke højde for cocktaileffekten, og det faktum at vi eksponeres fra stoffer med lignende effekter andre steder fra.

Cocktaileffekten og hormonforstyrrende stoffer er nogle af hovedfokusområderne for EU Kommissionen i deres Kemikaliestrategi, så det undrer at denne undtagelse overhovedet foreslås.

Vi kan i øvrigt oplyse, at methylsalicylat forekommer i 30 produkter, fortrinsvist mundskyl, i Kemiluppen (databasen indeholde 22.000 produkter), så brugen af stoffet er ikke udbredt i Danmark, hvilket igen taler for, at det ikke er essentielt.