Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om bio-bæredygtighed

20. April 2022

Til Energistyrelsen

Udkast til ændring af bio-bæredygtighedsbekendtgørelsen (udsættelse af strammere energiafgrødekrav)

Forbrugerrådet Tænk har gennemgået høringsmaterialet og har ingen bemærkninger.