Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om elinfrastruktur

25. Maj 2022

Til Energistyrelsen

Pakke med udkast til 5 bekendtgørelser med nye regler, der følger op på stemmeaftalen ”En effektiv og fremtidssikret elinfrastruktur til understøttelse af den grønne omstilling og elektrificeringen” af 4. juni 2021, og lov nr. 2605 af 28. december 2021 om ændring af lov om elforsyning og forskellige andre love.

Forbrugerrådet Tænk har gennemgået høringsmaterialet, støtter forslaget og har ingen yderligere bemærkninger.