Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om Energinets og kommuners deltagelse i anden virksomhed

28. Februar 2022

Til Energitilsynet

Udkast til bekendtgørelse om kommuners deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter varmeforsyningsloven samt ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om kommuners og Energinet.dk’s deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter elforsyningsloven

Forbrugerrådet Tænk har gennemgået høringsmaterialet, støtter forslaget og har ingen yderligere bemærkninger.