Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om engrosmarkedet for mobilaccess og -originering (marked 15)

Til IT- og Telestyrelsen
16. Februar 2009

Effektiv konkurrence på engrosmarkedet for mobilaccess og -originering er en hjørnesten for den fortsatte udvikling af nye tjenester og faldende priser til fordel for forbrugerne. På trods af en situation, der beskrives som ”reel konkurrence”, er der ikke sket leverandørskift på det behandlede marked i de seneste tre år. Forbrugerrådet finder, at der ud fra IT- og Telestyrelsens gennemgang af markedsforholdene stadig vil være behov for, at myndighederne nøje følger udviklingen på markedet for at sikre, at der fortsat findes effektiv konkurrence.