Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om EU-Kommissionens "Data Act"

7. April 2022

Til Erhvervsministeriet

Kommissionens forslag til harmoniserede regler angående fair adgang til og brug af data (også kendt som ”Data Act”)

Idet vi takker for modtagelsen af høringen vedr. data-loven den 17. marts 2022, skal Forbrugerrådet Tænk hermed fremsende vores indledende bemærkninger.  

Det er positivt, at forbrugerne med data-loven får styrkede rettigheder i forhold at få adgang til, bruge og overføre de data, som deres digitale produkter og tjenester indsamler og generer. I praksis er data, der genereres af produkter eller relaterede tjenester, ofte ikke let tilgængelige for forbrugerne, som i praksis har begrænsede muligheder for at portere data genereret af produkter, der er forbundet med tingenes internet.

Data-loven kan være med til at forbedre forbrugeres retstilling på det digitale marked og øge konkurrencen blandt virksomheder. Hvor databeskyttelsesloven/gdpr skal sikre forbrugernes indsigt i og kontrol med egne data, kan nærværende forslag i sær understøtte rettigheden om data-portabilitet, som fremgår af gdpr artikel 20, men som indtil videre har haft en begrænset anvendelse i praksis.

En vigtig problemstilling som data-loven bør kunne afhjælpe er fx at sikre, at smarte/digitale el-biler fremover skal dele data med selvstændige værksteder, som hidtil har været forhindret i at konkurrence på lige vilkår, fordi de ikke har haft adgang til bilproducenternes data. Ligeledes vil loven kunne åbne for små Start Ups, som fx er optagede af dataetik, og som ønsker at innovere i data ved at give forbrugerne indsigt i og kontrol med, hvilke data de har liggende hos techgiganter. Dermed kan dataindsamling blive mere gennemsigtig og anvendelig for forbrugerne, og nye virksomheder kan drage nytte af data, som i sær techgiganter profilerer af at råde over i dag.

Dog er Forbrugerrådet Tænk meget optaget af, at den øgede adgang til at dele og innovere i data ikke blot generer endnu mere data på endnu flere hænder – og især ikke den personlige data, som også er omfattet data-loven og som typisk er ekstra værdifuld for virksomheder og myndigheder. Data-lovens formål skal udøves i respekt for de grundlæggende rettigheder til privatliv og databeskyttelse efter gdpr. Det betyder også, at loven skal sikre, at forbrugerne ikke kan samtykke sig ud af grundlæggende beskyttelsesregler efter gdpr eller at en given indtægt for videresalg af egne data kan underminere intentionerne i gdpr.  

I den forbindelse støtter vi, at data-loven forhindrer store gate-keeper virksomheder som techgiganter i at få kommerciel fordel af den adgang til datadeling, som data-loven giver virksomheder, offentlige myndigheder og forbrugere. Formålet med loven er netop at styrke konkurrencen ved at lade andre end techvirsomhederne få adgang til deres data og dermed forsøge at bryde gate-keepernes datamonopol lidt op.  Endvidere er det positivt, at forbrugerne med loven får klageadgang og reglerne er bødesanktioneret, hvilket dog giver os anledning til at minde om, at effektivt håndhævelse er essentielt for, at regelsættet får en reel betydning i praksis.   

Af konkrete bemærkninger skal vi indtil videre pege på uklarheden i forslagets artikel 2(2), som undtager produkter, som registrerer, genererer eller indsamler data, men hvis primære funktion ikke er lagring og behandling af data. Undtaget fra forordningen er altså  jf. præambel (15) produkter, som er beregnet til at vise eller afspille indhold eller til at optage og overføre indhold som personlige computere, servere, tablets og smartphones, webkameraer mv. Det er uklart, hvorvidt smart-ure eller andre digital gadgets som fx fitness-trackere eller andre sundhedsgadgets, der måler puls, søvn, stress, og som i høj grad lager og behandler data med begrænset forbrugerkontrol også er undtaget forordningen. Vi mener disse typer produkter bør være omfattet, hvorfor vi skal opfordre til en uddybning af artikel 2(2) og præambel (15).  

Ydermere er det uklart, hvad der præcis menes i artikel 2(12), nemlig om forbruger- cloud services, som e-mail eller platforme som Google Drive, Dropbox, OneDrive omfattet reglerne.

Forbrugerrådet Tænk vil indenfor den nærmeste fremtid drøfte forslaget med vores europæiske søsterorganisation BEUC, og så snart det er muligt vende tilbage med yderligere positioner.