Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om EU's handlingsplan for digitalisering af energisektoren

3. November 2022

Til Energistyrelsen

Europa-Kommissionens meddelelse om EU's handlingsplan for digitalisering af energisektoren

Forbrugerrådet Tænk har modtaget høring over EU's handlingsplan for digitalisering af energisektoren.

Forbrugerrådet Tænk støtter EU’s handlingsplan for digitalisering af energisektoren og har følgende bemærkninger.

Forbrugerrådet Tænk mener, at det er centralt at styrke alle forbrugeres mulighed, uanset digitale færdigheder, for at forstå deres energiregninger, kende deres energiforbrug i realtid samt dele eller sælge elektricitet, de selv har produceret, til naboer eller markedet. Alle forbrugere skal have mulighed for at anvende nye digitale teknologier og værktøjer til overkommelige priser og kunne drage fordel af, at energisystemet digitaliseres.

Forbrugerrådet Tænk mener, at nye digitale værktøjer til forbrugerne til fx at overvåge og tilpasse deres energiforbrug skal være udviklet med øje for, at forskellige forbrugergrupper har forskellige behov, færdigheder, vaner, forventninger og forudsætninger. Digitaliseringen af energisystemet vil medføre mange nyttige data, og vi anser det derfor for centralt, at forbrugerne selv skal have mulighed for at kunne tilgå egne data i fuldt omfang.

For at realisere ambitionen om en øget digitalisering af energisystemet mener Forbrugerrådet Tænk, at forbrugerbeskyttelsen og databeskyttelsen skal garanteres. Det er meget vigtigt, at forbrugerne har fuld kontrol over, hvem der har adgang til deres data. Der skal derfor foreligge samtykke fra forbrugeren, før data deles med tredjeparter, og vi anser det samtidig som en nødvendighed for, at forbrugerne har tillid til digitaliseringen af energisystemet.

Med hensyn til IKT-sektorens energiforbrug støtter Forbrugerrådet Tænk det fremsatte forslag til ny ecodesignforordning for bæredygtige produkter og udvidelsen af ecodesign-programmet til et større antal produktgrupper, herunder udvikling af en energimærkningsordning for computere. Vi lægger dog vægt på, at programmet ikke begrænser sig til informationskrav. Minimumskrav til produkterne vil altid være at foretrække frem for informationskrav, ligesom vi må påpege, at der ikke opnås en tilstrækkelig fremdrift i den grønne omstilling, hvis hovedvægten lægges på selvregulering og frivillige aftaler. Vi har brug for bindende regler for produkterne.

Vi forbeholder os retten til at eftersende yderligere bemærkninger samt et eventuelt positionspapir fra den europæiske sammenslutning af forbrugerorganisationer, BEUC, når det foreligger.

Vi står meget gerne til rådighed i tilfælde af spørgsmål til vores høringssvar.