Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om færdsel (indførelse af ledsaget rutinekørsel som led i ny køreuddannelse)

23. August 2022

Til Transportministeriet

Forbrugerrådet Tænk har modtaget Transportministeriets brev af 4. juli 2022, j. nr. 2021-216 vedr. høring over lovforslag om ændring af færdselsloven (Indførelse af ledsaget rutinekørsel som led i ny køreuddannelse) og har følgende bemærkninger.

Vi har tidligere tilbage i 2016 støttet indførelse af forsøgsordningen med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel indtil det 18. år med en række bemærkninger. Vi er derfor også nu, set i lyset af den grundige evaluering af ordningen fra DTU Transport, positive i forhold til, at der åbnes op for en ændring af køreuddannelsen i den henseende. Det er dog uklart for os, om det er tænkt, at den nuværende ordning skal fortsætte samtidig med en ny ordning, hvor man må køre med ledsaget kørsel, inden kørekortet er erhvervet. Forbrugerrådet Tænk opfordrer derfor til, at man beslutter sig for én ordning, da det ellers vil være vanskeligt for forbrugerne at holde styr på, hvad der er tilladt, og det vil ligeledes være kompliceret at håndhæve, såfremt de to forskellige ordninger skal køre sideløbende. For de nærmere detaljer og løsninger henviser vi til høringssvaret fra Rådet for Sikker Trafik af 18. august 2022, som vi støtter fuldt ud.