Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om fødevarekontaktmaterialer af plast

13. September 2022

Til Fødevarestyrelsen

Forbrugerrådet Tænk takker for muligheden for at kommentere på forslaget til 16. ændring af forordning 10/2011 om fødevarekontaktmaterialer af plast, der foreslår ændringer til positivlisten over godkendte kemiske stoffer, der må bruges til fremstilling af plast i kontakt med fødevarer.

Vi mener helt overordnet, at man bør følge et forsigtighedsprincip, når det gælder om at beskytte forbrugerne mod udsættelse for kemikalier fra materialer og genstande i kontakt med mad.

Forbrugerrådet Tænk støtter:

  • At autorisationen af træ som additiv i plast tilbagekaldes og i stedet fremadrettet vurderes case by case.
  • At autorisationen af salicylsyre tilbagekaldes samt at de to øvrige stoffer fra EFSAs ”high priority group” hurtigst muligt reevalueres, for at sikre forbrugerne. Anvendelse af SVHC-stoffer, som f.eks. styrene, i fødevareemballage skal så vidt muligt undgås.

 

Derimod kan Forbrugerrådet Tænk ikke støtte:

  • Den fortsatte anvendelse af ftalater som additiv i plastmaterialer og -genstande i kontakt med fødevarer. Det er positivt, at grænserne for flere ftalater sænkes, men ftalaterne tilhører gruppen af stoffer, der er særlig problematiske, blandt andet fordi de virker hormonforstyrrende på mennesker. Samtidig ses der cocktaileffekter ved samtidig udsættelse ikke bare for andre ftalater, men også for andre hormonforstyrrende stoffer. Den fortsatte tilladelse til tilsigtet at anvende disse stoffer i fødevareemballage er derfor et problem, da det ikke sikrer tilstrækkelig forbrugerbeskyttelse. Dertil kommer, at ftalaterne giver problemer i den cirkulære økonomi, hvor de uønskede kemikalier skaber problemer for genanvendelsen. Det er endnu en grund til, at de uønskede kemikalier skal helt ud af fødevareemballage. Så længe vi tillader den uønskede kemi vil det give udfordringer for den cirkulære økonomi.
  • At stoffet 1,2,4-tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate ester, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende tillades i fødevarekontaktmaterialer. https://echa.europa.eu/da/substance-information/-/substanceinfo/100.020.019 Tvivlen om stoffets uønskede hormonforstyrrende effekter bør komme forbrugerne til gode, og derfor bør stoffet ikke tillades i fødevarekontaktmaterialer på nuværende tidspunkt. På trods af at denne tilladelse ikke gælder for produkter til spædbørn er der en stor risiko for, at børn, herunder spædbørn, udsættes for stoffet via andre fødevarer, der har været kontakt med plast indeholdende stoffet.
  • At grænseværdier for indhold sættes over de grænseværdier, der er vurderet sikre af EFSA. Som det for eksempel er tilfældet for Diethyl [[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]phosphonate, der er vurderet i en koncentration på 0,1% w/w i PEF, men foreslås tilladt op til 0,2% w/w.
  • At tillade stoffer, der, hvis de bruges forkert, udgør en risiko for forbrugerne. For N,N-bis(2-hydroxyethyl)stearylamine partially esterified with saturated C1/C18 fatty acids listes der mange forhold, der er afgørende for, at migrationen ikke bliver for høj. Stoffer, som dette, der har mange anvendelsesbegrænsninger for at kunne garantere sikkert brug, er vi af princip forbeholdne overfor, da det betyder, at der er stor risiko for, at der let kan ske fejl i anvendelsen, der bevirker, at migrationen af stoffet bliver for høj.