Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om forsikringsvirksomhed

12. September 2022

Til Finanstilsynet

Forslag til lov om forsikringsvirksomhed

Forbrugerrådet Tænk har modtaget ovenstående lovforslag i høring, og skal hermed komme med vores bemærkninger.

På det generelle plan kan vi støtte intentionen om at samle reglerne for forsikringssektoren i en ny og selvstændig lov, herunder med det formål at skabe en mere brugervenlig og overskuelig regulering på området.

Ligeledes finder vi det essentielt, at fremtidige potentielle lovændringer på området dermed må forventes at blive mere synlige og enkle at forholde sig til, og således ikke ”pakkes ind” i komplekse lovforslag om øvrig regulering, som ikke nødvendigvis har relevans for området.

I forhold til de konkrete regler har vi ikke bemærkninger, idet vi hæfter os ved, at der ikke med dette lovforslag er tiltænkt materielle ændringer i forhold til beskyttelsesniveauet for forbrugerne.