Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om forslag til ny EU-regulering af lægemidler

Til Ministeriet for sundhed og Forebyggelse
10. Marts 2009

Forbrugerrådet har i høring modtaget en række forslag til ny fællesskabsregulering af lægemidler samlet i en såkaldt ”lægemiddelpakke”, som Kommissionen har fremsat den 10. december 2008. Vi har følgende bemærkninger:

Ad: Forslag om information om receptpligtige lægemidler

Folkesundheden vil forværres med det nuværende forslag.

Forbrugerrådet er særdeles bekymret over Kommissionens ideer til lovforslaget til information til patienter. Hovedelementet i forslaget er en klar skelnen mellem reklamer og information, hvilket vi mener hverken er muligt eller realistisk at foretage. Vi kan på ingen måde støtte en ophævelse af de nuværende restriktioner på den information, som medicinalvirksomhederne kan give direkte til offentligheden om receptpligtig medicin. Medicinalvirksomhedernes formål med information er et øget salg af deres produkter, og det påvirker deres informationspolitik. Direkte forbrugerinformation fra industrien vil ikke fremme folkesundheden. Hvis restriktionerne ophæves, vil producenterne få mulighed for at udføre sygdomskampagner. Som forbrugere vil vi blive påvirket af en ensidig og kraftig information om sygdommen, som vi let vil kunne kureres for ved hjælp af producenternes medicin.

Konsekvenserne af dette vil blive følgende: