Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om forsyningspligt på nummeroplysningstjenester

20. December 2021

Til Energistyrelsen

Forbrugerrådet Tænk har modtaget forslaget om ophævelse af forsyningspligten på nummeroplysningstjenester i høring og har følgende bemærkninger.

Adgangen til at kunne få oplyst et telefonnummer er stadig en nødvendighed for at kunne fungere i det moderne samfund. 

Med faldet i opkald til 118 er det tydeligt, at markedsudviklingen har fået behovet for at opretholde en forsyningspligt på nummeroplysningstjenester til at svinde ind. 

Der er dog stadig omkring 300.000 opkald om året, og det er ikke klart om der er tale om opkald fra forbrugere, som ikke ville kunne skaffe sig den ønskede information ad andre veje.

Før vedtagelsen af en afvikling af forsyningspligten finder Forbrugerrådet Tænk derfor, at det bør undersøges om en afvikling i realiteten vil afskære grupper af forbrugere fra at kunne skaffe sig den ønskede og nødvendige information via 118.

Hvis sådanne grupper identificeres, bør der i forbindelse med en afvikling sikres disse grupper alternativ adgang til nummeroplysningstjenester.

Vi står til rådighed for eventuelle spørgsmål.