Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om god skik for boligkredit

30. Maj 2022

Til Finanstilsynet

Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit i høring. Formålet med ændringerne til bekendtgørelsen er at sikre en fuldt ud dækkende implementering af boligkreditdirektivet på baggrund af et implementeringstjek af direktivet.

Ændringerne består således af en række lovtekniske og sproglige justeringer og mindre materielle ændringer og præciseringer af de gældende bestemmelser, så de i højere grad anvender begreber og formuleringer fra direktivet.

Udkastet giver ikke Forbrugerrådet Tænk anledning til bemærkninger