Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

31. Oktober 2022

Til Energistyrelsen

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Forbrugerrådet Tænk har gennemgået høringsmaterialet og støtter forslaget. Det er dog centralt, at kommunerne i deres vurdering af et projektforslag om lukning af et affaldsforbrændingsanlæg har et stort fokus på, at en sådan lukning ikke forringer varmeforbrugernes forsyningssikkerhed eller påfører varmeforbrugerne urimelige økonomiske konsekvenser.