Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om grænser for ethylenoxid i fødevaretilsætningsstoffer

25. Marts 2022

Til Fødevarestyrelsen

Forslag til ændringer af specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer med henblik på fastsættelse af grænseværdi for ethylenoxid - Forslag til ændring af forordning (EF) nr. 231/2012

Forbrugerrådet Tænk har gennemgået høringsmaterialet, støtter forslaget og har ingen yderligere bemærkninger.