Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om grænseværdier for pesticidrester

24. Marts 2022

Til Fødevarestyrelsen

Høringssvar til forslag om ændringer vedrørende grænseværdier for pesticidrester - Forslag til ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 (SANTE/11128/2021)

Fødevarestyrelsen har den 16. marts 2022 til høring fremsendt EU kommissionens forslag til ændringer i maksimalgrænseværdier (MRL) for pesticidrester af stofferne beta‐cyfluthrin, cycloxydim, cyflumetofen, cyfluthrin, metobromuron og penthiopyrad (J.nr. 2022-29-35-00335).

Forbrugerrådet Tænk støtter at MRL sænkes for de fødevaretyper som det specifikt anbefales ifølge EFSA’s risikovurdering. Derimod er vi generelt og principielt imod, at MRL hæves for andre fødevaretyper, hvilket viser sig at være tilfældet for adskillige fødevarer listet i tabellen for Annex II (forslag – tabel - SANTE/11128/2021). Vi mener, at man her bør følge et forsigtighedsprincip for bedst muligt at beskytte forbrugerne mod cocktaileffekten, som er uundgåelig idet et gennemsnitligt forbrug omfatter adskillige fødevaretyper med tilstedeværelse af mange forskellige slags pesticidrester. I tilfælde hvor EFSA’s anbefaling lyder: “For other products, it is recommended raising or keeping the existing MRLs” eller “As there is no risk for consumers, the MRLs for those products should be set at the existing level or the level identified by the Authority”, er vores anbefaling, at det konsekvent er den laveste værdi af de to mulige som benyttes som MRL.