Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om handelsforhandlinger med Australien

2. December 2022

Til Udenrigsministeriet

Vi har modtaget det danske positionspapir fra 2018 vedr. EU's igangværende handelsforhandlinger med Australien med henblik på input til en opdatering.

Vi vedlægger et papir fra den europæiske forbrugerorganisation BEUC, ”The Consumer Checklist for a Positive EU-Australia Trade Agreement”, som vi i det hele kan tilslutte os[1]. Med hensyn til præcise formuleringer på engelsk henviser vi hertil.

Hovedpunkterne er:

  • Forbrugerbeskyttelse bør stå centralt i aftalegrundlaget som et af hovedformålene, og aftalen bør indeholde et særligt kapitel om forbrugerbeskyttelse, der redegør for, hvorledes fordele for forbrugerne, som aftalen indebærer, og hvorledes parterne vil arbejde videre med at sikre forbrugertillid og planlægge en evaluering af, hvorledes aftalen i praksis lever op til dette.
  • Forbrugerne bør mærke effekten af en aftale direkte gennem lavere priser og større vareudvalg, og konkurrencemyndighederne hos begge parter bør pålægge at tilse, at virksomhedsfordele ved aftalen på denne måde gives videre til forbrugerne.
  • Aftalen bør indeholde direkte fordele for forbrugerne, ikke bare for erhvervslivet. Det kan handle om gode klageadgange ved forbrugerkøb, lavere roaming afgifter og opgør med geoblocking. Disse punkter savner vi i positionspapiret.
  •  Vi er betænkelige ved at give fri dataflow så høj og uforbeholden prioritet, som positionspapiret lægger op til. EU bør i stedet sigte mod en adequacy assessment som første skridt.
  • Vi støtter positionspapirets modstand mod investorbeskyttelses-mekanismer som ISDA eller ICS, og finder det meget vigtigt at fastholde dette.
  • Vi støtter en fortsat dialog mellem regulatorerne om handel og forbrugerbeskyttelse, men finder ikke, at der bør sigtes mod forpligtende aftaler om regulatorisk samarbejde.
  • Vi opfordrer til størst mulig gennemsigtighed i det videre forhandlingsforløb.

 

[1] beuc-x-2018-053_beuc_checklist_eu-aus_fta_policy_paper.pdf