Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om indtægtsrammer og reguleringsregnskaber for Energinet

22. November 2022

Til Forsyningstilsynet

- Bekendtgørelse om indtægtsramme og reguleringsregnskab for den, der varetager transmissionsvirksomhed af elektricitet.

- Bekendtgørelse om indtægtsramme og reguleringsregnskab for den, der varetager systemansvarlig virksomhed.

- Bekendtgørelse om indtægtsramme og reguleringsregnskab for den, der varetager datahub

- Bekendtgørelse om indtægtsramme og reguleringsregnskab for transmissionsselskaber  

Forbrugerrådet Tænk har gennemgået høringsmaterialet og støtter forslaget, da overgangen til indtægtsrammeregulering skaber øget incitament til effektiv drift frem for den nuværende hvile-i-sig-selv-regulering, hvor nødvendige omkostninger overvæltes til forbrugerne via tarifferne.