Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om inkludering af ESG i kreditvurderinger og hos kreditvurderingsbureauerne

6. Maj 2022

Til Finanstilsynet

Idet Forbrugerrådet Tænk takker for modtagelsen af høringsbrevet vedrørende høringen om inkludering af ESG i kreditvurderinger og hos kreditvurderingsbureauerne, skal vi hermed afgive vores bemærkninger.

Generelle bemærkninger
Der har længe været stigende interesse fra dele af de danske forbrugere i at investere mere bæredygtigt. Forbrugerrådet Tænk finder det derfor positivt, at Kommissionen vil underlægge ESG-vurderinger tilsyn og der dermed kan skabes en sikkerhed og vished for forbrugerne. Det manglende tilsyn og krav til vurderingerne i dag, åbner desværre op for at ESG-vurderinger kan være greenwashing af investeringsprodukter.

Vi mener det er vigtigt at ESG-vurderingsleverandører bliver underlagt tilsyn. Det er umuligt for forbrugeren, på egen hånd, at gennemskue kvaliteten af en ESG-leverandør. Derfor bør der også føres tilsyn med disse, så forbrugerne kan have tillid til hele markedet.

Hvis ESG-vurderingerne skal virke efter hensigten, skal forbrugerne kunne have tillid til vurderingerne. Det vil de efter vores vurdering kun kunne have, såfremt vurderingerne bliver lavet, så vidt muligt, på et objektivt og videnskabeligt grundlag. Således at vurderingen sker på baggrund af den reelle indvirkning fra og ikke på baggrund af om de rigtige buzzwords er nævnt i en survey.

Et objektivt og videnskabeligt grundlag vil ligeledes betyde, at produkter ikke kan vurderes vidt forskelligt på tværs af ESG-vurderingsleverandører. Det skal dog stadigvæk være muligt for ESG-vurderingsleverandørerne, at vægte forskelligt i deres vurderinger.

For Forbrugerrådet Tænk er det ligeledes vigtigt, at der bliver stillet krav om åbenhed og transparens i metoden hos ESG-vurderingsleverandørerne. Det vil give mulighed for både forbrugere og uvildige aktører at se ESG-vurderingsleverandørernes over skuldrene, evaluere deres metoder og om der bredt kan være tillid til disse.

Det er ligeledes vigtigt at tilsynet også har øje for potentielle interessekonflikter hos leverandørerne. ESG-vurderingerne skal ske på baggrund af deres reelle påvirkning, ikke med henblik på indtjening fra rådgivningstjeneste eller på baggrund af opkrævning af gebyrer fra virksomheder.

ESG-vurdering skal kunne opdeles i alle 3 kategorier. Forbrugerne kan have forskellige præferencer for højt de vægter miljø, sociale forhold eller god forvaltningspraksis. Derfor skal det være muligt både at se en samlet score, men ligeledes dele scoren op i de tre forskellige kategorier.