Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om køreplaner for NT-ruter 2022-2023

9. Marts 2022

Til Nordjyllands Trafikselskab

Forbrugerrådet Tænk har modtaget NT’s høring af Køreplansforslag 2022-2023. Vi har i den forbindelse forhørt os hos Passagerrådet i Nordjylland om de skulle have nogen kommentarer.

Vi har ingen bemærkninger til de konkrete ændringer, men vil gerne fremhæve vigtigheden af, at skolebusser fastholdes, så børn og unge vænner sig til at benytte kollektiv transport med henblik på at fremme og fastholde gode vaner i fremtiden.

Vi finder det desuden vigtigt, at brugere af den kollektive transport og Passagerrådet i Region Nordjylland løbende inddrages og er med til at udvikle gode løsninger i den kollektive trafik.

Vi står til rådighed for eventuelle spørgsmål.