Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om kosmetiske produkter

2. Februar 2022

Til Miljøministeriet

Forbrugerrådet Tænk fremsender hermed høringssvar på

- Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 for så vidt angår anvendelsen af visse UV-filtre i kosmetiske produkter (komitesag)

- Kommissionens forslag om ændring af præamblen i bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (komitésag).

Vedr. UV-filtrene:

Selvom det er positivt at der lægges op til yderligere begrænsninger af brugen af de to UV-filtre, og at Regeringen går i mod indstillingen fra Kommissionen vedr. octocrylene, så kan Forbrugerrådet Tænk ikke bakke op om indstillingen. Forbrugerrådet Tænk mener, at de to stoffer helt bør forbydes i forbrugerprodukter, særligt kosmetik og personlig pleje produkter. Begge stoffer har vist hormonforstyrrende egenskaber, og de bør derfor ud fra et forsigtighedsprincip ikke tillades i produkter til mennesker.

Vi er enige i, som det fremgår af Regeringens indstilling, at der bør tages hensyn til at mennesker eksponeres fra stofferne fra andre produkter, og at mennesker udsættes for stoffer med lignende negative effekter. Det bliver der ikke nu.

Octocrylene er registret 209 aktuelle solplejeprodukter i Kemiluppens database.

Benzophenone-3 er registreret 15 aktuelle solplejeprodukter i Kemiluppens database.

Der er i alt 775 solpleje produkter i Kemiluppens database. Og det tyder derfor på, at det er muligt at lave solplejeprodukter uden de to stoffer.

Vedr. ændring i præamblen (formaldehydafspaltende konserveringsmidler):

Forbrugerrådet Tænk kan støtte den danske indstilling om at sænke den nuværende tærskel for mærkningskravet til 0,001 % (10 ppm) for formaldehydafspaltende konserveringsmidler. Vi mener dog, at ikke kun mærkningskravet bør sænkes, men også det totale tilladte indhold bør sænkes til 0,001 % (10 ppm). Ikke alle forbrugere får orienteret sig på produkterne, bl.a. fordi indholdsdeklarationen ofte er skrevet med så små bogstaver, eller kommer i en separat folder, at det er umuligt at orientere sig.