Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om kosmetiske produkter

16. Juni 2022

Til Miljøministeriet

Forbrugerrådet Tænk takker for muligheden for at kommentere på nedenstående forslag om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 for så vidt angår anvendelsen af butylhydroxytoluen, Acid Yellow 3, homosalat og HAA299 i kosmetiske produkter og om berigtigelse af nævnte forordning for så vidt angår anvendelsen af resorcinol i kosmetiske produkter.

Forbrugerrådet Tænk mener, at Regeringen kun bør støtte op om forslaget, såfremt Kommissionen tilpasser forslaget således, at begrænsningerne vedrørende homosalat og BHT, samt forslag om ændring af advarslen for resorcinol udgår af forslaget. Tilpasses forslaget ikke, så bør Regeringen stemme i mod.

Forbrugerrådet bakker fuldt ud op om Regeringens holdning om at forbrugerne ikke skal udsættes for hormonforstyrrende stoffer, heller ej de mistænkte.