Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om krav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter

17. December 2021

Til Finanstilsynet

Forbrugerrådet Tænk har modtaget høring over bekendtgørelse om krav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter.

Vedrørende lovforslagets bilag 1 & 2 (kompetencekrav til de af virksomhedens ansatte der yder investeringsrådgivning investeringsprodukter og rådgivning om puljer, jf. § 3, stk. 3. Samt kompetencekrav til ansatte, der formidler information om investeringsprodukter, investeringsservice eller accessoriske tjenesteydelser i virksomheden jf. § 3, stk. 4.)

Forbrugerrådet finder det nødvendigt for et velfungerende marked, at rådgivere har de fornødne kompetencer og viden for at kunne tilbyde en ordentligt rådgivning. Som investor må man have en forventning om, at ens rådgiver er fuldt ud kompetent, indenfor det område der bliver rådgivet om. I takt med det er blevet mere almindeligt for forbrugerne at investere deres opsparinger. Småinvestorerne har sjældent tid og know-how, til selv at kunne gennemskue komplicerede markedsmekanismer eller de vigtigste egenskaber og risici ved forskellige investeringsprodukter. En professionel og kompetent rådgivning er derfor helt central for investorerne. Forbrugerrådet Tænk finder det derfor positivt med omfattende krav til de ansattes kompetencer.

Kompetencer og viden hos de ansatte der yder rådgivning, gør det kun noget af vejen. For at forbrugere og små-investorer kan drage nytte af deres rådgiveres viden og træffe det rigtige valg for dem kræver det, at rådgiverne kan formidle deres viden om forskellige investeringsprodukter på et forståeligt sprog til investoren. Derfor ser vi det som nødvendigt, at formidlingen af produkterne indgår som en del af kompetencekravene. Ellers risikerer man rådgivere, der er kompetente på deres område, men ikke formår at yde tilstrækkelig rådgivning, fordi det bliver videregivet som uforståelig sort snak for investoren. Der må derfor også stilles krav om rådgiverens formidling af investeringsprodukter, så det sikres det bliver fremstillet i et forståeligt sprog.

Hos Forbrugerrådet Tænk har vi forståelse for, at formidlingen af komplekse investeringsprodukter, altid vil have en grad af kompleksitet over sig og derfor vil være svære at formidle end ikke-komplekse investeringsprodukter.

Vedrørende lovforslagets §4 og §5 Udviklingen af de finansielle produkter, og specielt de komplekse-investeringsprodukter forgår i et højt tempo.

Hos Forbrugerrådet Tænk ser vi det som værende nødvendigt, at uddannelsen løbende opdateres, så uddannelsen hele tiden følger udviklingen af produkterne på markedet og rådgiverne altid er up to-date. Vi ser derfor positivt på, at man mindst en gang om året skal vurdere om den enkelte rådgiver stadigvæk er kompetent. Dette må altid være på baggrund af en grundig overvejelse og aldrig ske automatisk.