Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om maksimalgrænseværdier for fluorerede stoffer (PFAS) i fødevarer

7. Januar 2022

Til Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen har den 29. november 2021 til høring fremsendt EU kommissionens forslag til maksimalgrænseværdier (ML) for de fluorerede stoffer PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS individuelt samt en grænseværdi for summen af de fire stoffer (J.nr. 2021-29-35-00230).

Forbrugerrådet Tænk kan generelt og principielt tilslutte sig at der fastsættes ML for fluorerede stoffer i fødevarer, da der er tale om sundhedsskadelige stoffer. En begrænsning af disse stoffer vil medfører en forbedret fødevaresikkerhed og sundhed for befolkningen som helhed. Ideelt set bør ML derfor også sættes så lavt som overhovedet muligt. Vi anser det som positivt, at der udover de individuelle ML også tages højde for summen af de fire stoffer, og særligt denne ML bør sættes lavt for at tage højde for en potentiel cocktaileffekt. Denne ML burde ideelt være lig værdien for den højeste af de fire individuelle ML. Helt forkert er det i hvert fald for X.3.1 og X.3.2, hvor ML for summen er større end hvis man summerer de fire individuelle ML sammen. I disse to tilfælde er ML for summen meningsløs og uden effekt.

De animalske produktgrupper som er listet i bilaget indtages også i høj grad af børn, som grundet deres lavere kropsvægt er mere udsatte ifht. de sundhedsskadelige stoffer. Dette støtter ligeledes op om, at ML generelt sættes så lavt som muligt, og optimalt set med et barn som referenceperson når risikovurderingerne laves. Dette fordi det må forventes at børn og småbørn spiser et bredt udvalg af de produkter som er på markedet og som resten af deres familie spiser, og ikke kun de produkter som er direkte markedsført som børneprodukter. Som minimum så vi gerne, at der i bilaget tilføjes til kødprodukterne (X.3) at disse grænseværdier også er gældende for X.3.2, X.3.3 og X.3.4 ”in case they are intended for the production of food for infants and young children”. Ligesom det står opgivet for fiskeprodukterne (X.2).

EFSA’s risikovurdering som ligger til grund for dette EU forslag konkluderer: ”For the combined exposure to PFOA, PFNA, PFHxS and PFOS, the main contributing categories were “Fish meat” and “Fruit and fruit products” and “Eggs and egg products” for all population groups.”. Forbrugerrådet Tænk mener derfor, at det er højest relevant at indføre ML for samtlige af disse fødevaregrupper. Som minimum bør der indføres ML for frugt, grønt og æg som benyttes i fødevareprodukter til spædbørn og småbørn.

I EU forslaget stk. 5 står “…it is appropriate to provide that foodstuffs not complying with the new maximum levels and lawfully placed on the market before the date of application of this Regulation, may remain on the market”. Dette er udelukkende for at tage hensyn til lang holdbarhed på nogle produkter. Vi anser det derimod som stærkt uhensigtsmæssigt for forbrugeren, hvis sundhed det drejer sig om. Hvis ikke der fastsættes en konkret dato for, hvornår produkter med PFAS indhold højere end grænseværdierne er væk fra supermarkeds-hylderne, så kan forbrugerne ikke vide sig sikre på, at deres indkøbte fødevarer rent faktisk overholder de ellers fastsatte grænseværdier.