Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om modstandsdygtigheden i kritisk infrastruktur

27. Oktober 2022

Til Forsvarsministeriet

Europa-Kommissionens forslag til rådshenstilling om styrkelse af modstandsdygtigheden i kritisk infrastruktur

Forbrugerrådet Tænk har gennemgået høringsmaterialet, støtter forslaget og har ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt. Vi forbeholder os retten til at eftersende yderligere bemærkninger samt et eventuelt positionspapir fra den europæiske sammenslutning af forbrugerorganisationer, BEUC, når det foreligger.